LUMINA DIN NATURĂ – LUMINA DIN CULTURĂ

0
Facebooktwitterpinterestlinkedintumblr
LUMINA DIN NATURĂ – LUMINA DIN CULTURĂ

LUMINA DIN NATURĂ – LUMINA DIN CULTURĂ

LUMINA  DIN  NATURĂ – LUMINA  DIN CULTURĂ

Impresii de la Festivalul Naţional de Creaţie Literarǎ pentru Copii şi Tineret „Cezar Petrescu” , ediţia a 6-a

MOTTO

“Ȋn tot ce faci cu pasiune zideşti o parte din tine”

Mariana Fulger

Manifestere culturalǎ de ȋnaltǎ ţinutǎ, ȋntrun decor mirific, la mare ȋnǎlţime şi la propriu , şi la figurat.

A devenit  deja  o tradiţie ca Festivalul  Naţional de Creaţie Literarǎ pentru Copii şi Tineret, “Cezar Petrescu” ,  aflat la a 6-a ediţie, 21-23 – mai 2015, sǎ se desfǎşoare  la Buşteni –staţiune montanǎ supranumitǎ  Poarta Bucegilor.

Despre lucrǎrile copiilor şi tinerilor trimise pentru concursul de creaţie literarǎ, despre calitatea lor şi rezultatele obţinute, au consemnat domnii scriitori , care au fost şi evaluatori. Eu voi face un periplu prin cele trei zile de festival, consemnând câteva impresii ȋn legǎturǎ  cu modul ȋn care s-a armonizat cultura cu natura, cultura cu tradiţiile folclorice, cultura cu teatrul pentru copii, ȋn general   cu ceea ce  a animat atmosfera celor trei zile de festival, pentru a-l face o manifestare naţionala de ȋnaltǎ ţinutǎ culturalǎ.

La poalele Caraimanului, al Crucii Eroilor  şi având ȋn preajma  Mânǎstirea Caraiman, ȋntro locaţie nouǎ, modernǎ, primitoare, luminoasǎ şi spaţioasa, ȋntrun decor de luminǎ şi viaţǎ, la Centrului de Vizitare “Alexandru Beldie”, al  Administraţiei Parcului Natural Bucegi, “Sit Natura 2000”, s-au desfǎşurat lucrǎrile  celei de-a 6-a ediţii a Festivalului National de Creaţie Literarǎ pentru Copii şi  Tineret “Cezar Petrescu”.

Nici nu se putea alftel, deoarece anul 2015 este Anul  International  al Luminii , caruia i-am dedicat toate evenimentele desfǎşurate la festival.

Fiecare zi dintre cele trei ale festivalului ȋncepea cu ȋntâlniri interactive ȋntre elevi veniţi din zonǎ sau din ţarǎ( Comǎneşti, BC, Bucureşti,  sau chiar din Republica Moldova) şi scriitorii prezenţi la festival, ȋn care , atât elevii, cât şi scriitorii, s-au ȋntrecut prin a-şi prezenta  creatiile, fiecare vorbitor cerând momente electrizante şi deosebit de plǎcute.

Cei prezenţi am trǎit momente de ȋnaltǎ traire spiritualǎ, fiecare reuşind sǎ capteze atenţia participanţilor şi sǎ transmitǎ emoţia transpusǎ ȋn versuri sau ȋn prozǎ.

O surprizǎ deosebit de plǎcutǎ a fost prezenţa tinerei scriitoare debutante(studentǎ la douǎ facultǎţi- jurnalism şi istorie, la Chişinǎu, prezentatoare la Radio Plai, din Chisinau, Republica Moldova) Diana Enache.

Tânara,  talentata şi frumoasa Diana a reusit,  prin  cuvântul  şi ţinuta ei (cu tricolor la brâu), sǎ  catalizeze  prezentǎrile tuturor scriitorilor prezenţi, care şi-au prezentat câte o creaţie patrioticǎ , transformând pentru câteva minute atmosfera, ȋntro atmosferǎ care sǎ ne reaminteascǎ tututor cǎ „fraţii ȋn veci vor fi fraţi”, cǎ suntem români  talentaţi  şi  patrioţi.

Diana Enache şi-a intitulat volumul de debut , cum altfel, decât ”DOR DE ROMÂNIA”?

Volumul sǎ se bucurǎ de foarte mare succes oriunde  ȋn România, unde a fost invitatǎ sǎ-şi prezinte sensibilele şi minunatele creaţii.

Atât la Centrul de Vizitare”Al. Beldie” , ȋn prezenţa  elevilor, scriitorilor, profesorilor, concurenţilor, cât şi la Casa Romano – Francezǎ, tânara scriitoare din Chişinǎu s-a bucurat de un real succes, ȋncântându-ne pe toţi prin creaţiile sale.

Dacǎ vreţi sǎ vǎ convingeţi ce simte un român de dincolo de Prut, iatǎ ce scrie Diana Enache!

 

Tu, doar Tu ești Ţara mea!

Câte țări puteam să văd cunoscute și bogate,

Românie, tu rămâi cea mai scumpă dintre toate.

Îmi ești leagănul și dorul, casa veche cu pridvor,

Dar și iernile mai blânde, dulcea apă de izvor.

Ai crescut mari stâlpi ai vremii, mari actori și interpreți

Și ai fost cântată-n imnuri și în ode de poeți,

Iar în timpuri de restriște ai știut să te impui

Și nu ți-ai cedat trecutul și nici limba nimănui.

Ai rămas pe harta lumii – o icoană și mai mult

Pentru felul tău cel dacic, existent de mai demult.

E norocul meu pe viață: „Tu, doar tu ești Țara mea”,

Unică ești cum e mama, cum în cer am doar o stea!

Mândră sunt și fericită să adorm la al tău sân

Și cu demnitate-oi spune tuturor că sunt român!

Îmi asum măreața grijă să reziști ca în trecut,

Nu cumva să-ți inventeze moscoviții încă-un Prut,

Să nu-ți fure mersul ager din răstimpul strămoșesc

Sau să-ți murdărească graiul de o viață românesc…

Tricolorul să triumfe, nu să vină alți stăpâni,

Ca iubirea pentru țară-n sufletele de români!

 

Poezia este  publicatǎ ȋn volumul de debut “Dor de Romania”-Diana Enache

Cum sǎ nu-ţi vibreze inima la acest mesaj , transmis din adâncul sufletului şi trǎit pe propria  sa piele?

Nu pot sǎ nu consemnez  faptul cǎ mi-a fǎcut şi  mie o surprizǎ cât se poate de plǎcutǎ, dedicându-mi câteva versuri, prin care mǎ caracterizeazǎ, pentru care ȋi mulţumesc!

Sper cǎ ele se vor regǎsi ȋntrun viitor volum.

A urmat ziua a 2-a a festivalului.

Dacǎ am crezut cǎ prima zi a fost  minunatǎ şi cǎ celelalte urmeazǎ sǎ vedem, dacǎ vor fi la aceeaşi ȋnǎlţime,  am fost plǎcut surprinsǎ cǎ , a doua zi , activitǎţile s-au ridicat la o ȋnǎlţime spiritualǎ, culturalǎ şi ştiinţificǎ la culmi la care suntem ȋncântaţi cǎ am ajuns.

Pe un fond musical cu ciripit de pǎsǎrele, ȋntrun decor de brazi de jur-ȋmprejur, decor ce face parte din Rezervaţia Naturalǎ Bucegi, ȋn susurul linistitor al curgerii pârâului Jepi, ce trece prin spatele Centrului de Mediu, ȋn rezonanţǎ cu sunetul clopetelor Mânǎstirii Caraiman, aflatǎȋn apropiere, pǎdurea de conifere care ȋnconjoarǎ locaţia şi care emanǎ ozon, sub mesajul undelor transmise de clopotele Mânǎstirii Caraiman, toate  au acţionat sinergic, chemând iubitorii de culturǎ şi de naturǎ, la  ȋntâlnirea cu scriitorii şi cu toţi cei care vibreaza ȋn rezonanţǎ cu ei şi cu natura.

Pentru ca  activitǎţile din ziua a doua a festivalului sǎ fie ȋncununate de succes,  ziua a fost animatǎ şi  completatǎ magnific, de Ansamblul „Muntişorul” , ansamblu de dansuri populare şi cântece interpretate la solzi de peşte din Arefu.

 Ansamblul este  premiat şi apreciat pe plan naţional şi  internaţional si este o trupǎ de suflet , din localitatea de baştinǎ a preşedintelui  Filialei  Bucureşti de Literatura pentru Copii şi Tineret, dl. V. Gh. Stan.

Reuşita şi succesele ansamblului de dansuri şi ale  formaţiei de interpreţi  de folclor la solzi de peşte  se datoreazǎ şi coordonatoarei, prof. Mihaela Dobrin, d-lui director al şcolii şi primarului localitǎţii Arefu, AG, care au sprijinit permanent ansamblul.

Tot ȋn cea de-a doua zi a festivalului acţiunile s-au derulat ȋn pas cu evenimentele importante ale zilei şi anume, au fost corelate cu activitǎţile  ce s-au desfǎşurat ȋn Parcul Natural Retezat, unde s-a sǎrbatorit Ziua Europeanǎ a Parcurilor Naturale, iar participanţii la festival au putut afla mai multe lucruri  legate de educaţia pentru mediu, despre rezervaţii naturale şi parcuri naturale, precum şi despre arii protejate, cu atât mai mult cu cât, locaţia ȋn care s-a desfǎşurat  festivalul , a fost un spaţiu  aflat  ȋntro arie protejatǎ-„Parcul Natural Bucegi-sit Natura 2000” al Administraţiei Parcului Natural Bucegi.

Activitatea s-a intitulat:

„ZIUA EUROPEANĂ A PARCURILOR NATURALE” şi

A FOST MARCATĂ ȊNTRUN MOD INEDIT IN CADRUL FESTIVALULUI

Administraţia Parcului Naţional BUCEGI , „SIT NATURA 2000” ȋn colaborare cu Filiala de Literaturǎ pentru Copii si Tineret a Uniunii Scriitorilor din România, ȋmpreunǎ cu şcolile din Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal,  au organizat, vineri- 22 mai 2015, o activitate interactivă de educaţie pentru mediu.

Activitatea a constat ȋn realizarea unei videoconferinţe ȋntre  Centrul de Vizitare „Alexandru Beldie” al Administraţiei Parcului Natural Bucegi, sit Natura 2000, Buşteni, unde se desfǎşura Festivalul National „Cezar Petrescu” , fiind prezenţi elevi, cadre didactice şi scriitori , membri ai Uniunii Scriitorilor din România şi reprezentanţi ai Regiei Naţionale a Pǎdurilor, aflţi ȋn Parcul Natural Retezat, unde se sǎrbǎtorea Ziua Europeanǎ a Parcurilor Narurale.

“Activitatea  a constat şi  în înregistrarea de către elevi a unui traseu pe un GPS, pentru ca ulterior să se pregătească o hartă cu acest traseu, urmând ca ȋn vacanţa de varǎ sǎ se organizeze o deplasare a unui grup de elevi ȋn Rezervaţia Parcului Natural Bucegi, pe traseul stabilit, pentru a se studia flora protejatǎ din zonǎ. Acţiunea în sine are ca obiectiv principal creşterea interesului elevilor faţă de necesitatea protejării şi conservării valorilor naturale pentru generaţiile viitoare şi dezvoltarea unei atitudini ecologice”.

De la Buşteni , activitatea a fost coordonatǎ de Ing. Alexandru Colţoiu, responsabil de relaţiile cu comunităţile şi educaţia ecologică, iar  din Parcul Natural Retezat , de catre d-l Ing. Horia Iuncu, director al Administratiei Parcului Natural Bucegi, sit-Natura 2000.

Ȋn dupǎ amiaza zilei de 22 mai 2015 s-a reunit comisia de evaluare şi jurizare a lucrǎrilor de creaţie literarǎ de la cele douǎ concursuri: “Mircea Sântimbreanu” şi Cezar Petrescu”, comisie formatǎ din scriitori, profesori şi elevi sub coordonarea d-lui preşedinte, Victor Gh. Stan.

Dupǎ o muncǎ obositoare, au fost desemnaţi câştigǎtorii celei de-a VI-a ediţii a Festivalului Naţional ”Cezar Petrescu”,  graţie d-lui preşedinte , Victor Gh. Stan, care şi-a fǎcut un mod de viaţǎ prin a se preocupa de promovarea  tinerelor talente literare şi ȋn a schimba DESTINE.

Pâna seara târziu, rezultatele jurizǎrii, diplomele şi premiile au fost pregatite pentru festivitatea de  premiere de a doua zi.

Scriitorii au donat din cartile lor valoroase multe volume pentru premii, dar şi elevilor participanţi, care nu au fost premiaţi, dar au citit din creaţiile lor.

Mulţi dintre elevii care şi-au prezentat cu emoţie şi candoare primele lor ȋncercǎri literare, stimulaţi,ȋncurajaţi  şi coordonaţi de profesorii  lor şi de dl. V.Gh. Stan, au reuşit sǎ creeze lucrǎri de valoare, sǎ strânga un numǎr mare de creaţii, care au  fost promovate ȋn revista „Destine”, revista „Clipe Albastre”,( coordonate de cǎtre dl .V.Gh. Stan),pe site-ul” Literatura pentru copii”, (administrat de scriitorul Petre Crǎciun), ȋn revista Apollon, (coordonatǎ de cǎtre dl. ambasador ambasador George Cǎlin).

Unii  dintre micii scriitori au deja multe volume publicate, graţie descoperirii şi promovǎrii talentului lor literar şi al ȋndrumǎrii de care s-au bucurat din partea d-lui preşedinte, Victor Gh. Stan.

Ziua a III-a a Festivalului-23 mai 2015

Scriitorii, concurentii, profesori, elevi participanţi la intalnirea cu scriitorii s-au reunit dis- de -dimineaţa  la Centrul de Vizitare “Alexandru Beldie” pentru festivitatea de premiere, pentru târgul de carte şi pentru spectacolul pregǎtit de Trupa de teatru a elevilor din Vintileasca, jud. Vrancea, coordonatǎ de cǎtre talentata şi neobosita d-na prof. Elena Fântâneru.

Pâna la aranjarea standului de carte, pentru lansare şi a premiilor, a avut loc vizitatea expoziţiei Internaţionale de creaţie plasticǎ „The Harmony of Nature-The Harmony of Light”, dedicatǎ anului 2015-Anul Internaţional al Luminii, expoziţia de picturǎ „Armonia Naturii” a pictorului Tǎnase Mocǎnescu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi au vizional filmul „Natura la ea acasǎ”, realizat de Regia Naţionalǎ a Pǎdurilor şi Administraţia Parcului Natural Bucegi- sit -Natura 2000.

La orele 10.00, emotiile concurenţilor, ale profesorilor coordonatori şi  ale  pǎrinţilor prezenţi au luat sfârşit, deoarece a ȋnceput festivitatea de premiere.

Iatǎ lista laureaţilor!

LISTA PREMIANŢILOR FESTIVALULUI  DE CREAŢIE LITERARĂ PENTRU COPII ŞI TINERET

”CEZAR PETRESCU” ,

  1. A VI-a,

-Uniunea Scriitorilor din România

– Filiala Bucureşti de Literaturǎ pentru Copii şi Tineret

  1. Secţiunea I-Concursul “Mircea Sântimbreanu- cls V-III-Gimnaziu

Premiul  I

MARIA CHIŢU SINESCU –cls a V-a , Şcoala Gimnazialǎ , Nr. 79, Bucureşti

Coord. Prof.Anca Şerban

Premiul  al II-lea

KARINE  MOAGĂR  POLADIAN–cls a VIII-a- Şcoala Gimnazialǎ “Hamburg”, Bucureşti

Coord. Prof. Oana Raluca Rusan

Premiul al – III-lea

LIVI  GABRIELA  FRĂŢILĂ – cls a VIII-a, Clubul Copiilor , Medgidia, jud. Constanţa

Coord. Prof. Marilena Luciu

Menţiuni

        1.CĂLINA  NIŢĂ –cls a VI-a, Şcoala Gimnazialǎ “Hamburg”, Bucureşti

Coord. Prof. Oana Raluca Rusan

  1. MARIAN ZECHIU-cls a VII-a, Colegiul “Ion Kalinderu”, Şcoala Sanatorialǎ, Buşteni, PH

Coord.  Cenaclu literar  “Sentiment şi Inocenţǎ”,  prof. Dorina Elena  Miricǎ

  1. ANDREEA DRĂCEA- cls a VIII-a, Colegiul “Ion Kalinderu”, Şcoala Gimnazialǎ “Regina Elisabeta”, Buşteni, PH

Coord. Prof. Ştefania Lucescu

II- Secţiunea II- CONCURSUL “ CEZAR PETRESCU”-cls. IX-XII-Colegii şi Licee

Premiul I

ŞTEFAN  MOŢEI- cls a XII-a – Colegiul Tehnic “Dimitrie Ghika”, Comǎneşti, jud.Bacǎu

Coord. Prof. Leonid Iacob

Premiul al II-lea

IOANA   CUZUIOC- Colegiul ”Ion Kalinderu” Buşteni, jud PH

Coord. Prof. Constantin Petrea

Premiul al III-lea

TEODOR  JEGU-  Clubul Copiilor, Medgidia, CT

Coord. Prof. Marilena Luciu

Menţiuni

      1.ELENA GABRIELA CRÂNGAŞU- Clubul Copiilor , Medgidia, jud. Constanţa

Coord. Prof. Marilena Luciu

      2.SILVIU  DUMITRU- cls a IX-a F, Liceul Teoretic Traian, Bucureşti,

Coord. Prof. Felicia  Popescu

       3.ADRIANA CARLA LOGHIN, cls a XII-a , Liceul Teoretic”Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti.

Coord. Prof. Ruxandra Petre

Premiul special al Revistei „CLIPE ALBASTRE”

CRISTINA ACHIM , cls a VII-a, Şcoala „Cazar Petrescu”, Buşteni, PH

Coord. Prof. Vȋrforeanu Nicolae Alin

Preşedinte Festival- Preşedintele Filialei de  Literaturǎ pentru Copii şi Tineret, Bucureşti- 

Uniunea Scriitorilor din România- Victor Gh. Stan

Nici nu se terminase festivitatea de premiere şi a sosit Trupa de teatru a elevilor din Vintileasca, jud. Vrancea, primitǎ cu aplauze de cǎtre cei prezenti, o trupa de teatru recunoscutǎ şi premiatǎ atât ȋn  ţarǎ, cât şi ȋn strǎinatate.

Dupǎ terminarea festivitǎţii de premiere, talentaţii şi frumoşii elevi vrânceni ne-au ȋncântat cu o piesa de teatru a lui I.L. Caragiale, pe care au jucat-o ca nişte adevaraţi actori.

Ȋn aceastǎ atmosferǎ de bunǎ dizpoziţie a  urmat cuvântul de mulţumire al dlui preşedinte,Victor Gh. Stan şi al dlui director, Horia Iuncu, precum si fotografiile de grup.

Le mulţumim tuturor pentru implicarea ȋn aceastǎ activitate culturalǎ complexǎ, plinǎ de luminǎ, culoare, spiritualitate, ȋn armonie cu natura şi la propriu, si la figurat!

A consemnat : Iuliana Ciubuc

Iata si alte imagini de la festival realizate de dna profesoara  Iulia Ciubuc

 

Comments

comments

loading...
Share.

About Author

https://www.ziarulluiipu.ro

Leave A Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.